3 Bài Học Giao Dịch Chính Từ Các Nhà Giao Dịch Nữ Hàng Đầu.

Hai cảm xúc tham lam và sợ hãi là một thực tế mà tất cả các nhà giao dịch phải học cách đối phó. Mặc dù giao dịch trên giấy không ảnh hưởng đến những cảm xúc này, nhưng cảm giác hồi hộp khi lãi hoặc lỗ thực tế sẽ xảy ra. Chính yếu tố tâm lý này đã buộc nhiều người chơi năm nhất rời khỏi trò chơi hơn bất kỳ yếu tố nào khác, bao gồm cả việc ra quyết định tồi. Khi học cách giao dịch, điều quan trọng là phải có kiến ​​thức nền tảng rộng rãi về thị trường và phát triển một chiến lược tổng thể.

Bình đẳng giới là một chủ đề quan trọng trong các cuộc tranh luận công khai trên khắp thế giới. Vai trò của phụ nữ trong chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng được thừa nhận. Trên thực tế, 27% phụ nữ được tuyển dụng vào các công việc phụ thuộc vào xuất khẩu, so với 37% của nam giới. Thúc đẩy các doanh nhân nữ và giúp họ khai thác các cơ hội kinh doanh sẽ giảm thiểu những tác động tiêu cực của thương mại toàn cầu đồng thời tối đa hóa lợi ích cho phụ nữ.