Hành động giá của gợn sóng (XRPUSD) – Hợp nhất trước khi di chuyển tiếp theo

Hành động giá của gợn sóng (XRPUSD) cho thấy thị trường đang củng cố trước động thái tiếp theo. Tuy nhiên, hành động này chỉ là một cú huých và có thể sẽ di chuyển giá đến gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự lớn tiếp theo.

XRPUSD đang hợp nhất, tuy nhiên điều này sẽ đưa giá xuống thấp hơn hoặc đến mức kháng cự lớn tiếp theo. Vì giá đang cho thấy sự hợp nhất, nó có thể sẽ kiểm tra mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong những ngày, tuần hoặc tháng tới.

Gợn sóng (XRPUSD) đang hợp nhất vì XRPUSD luôn hợp nhất khi giá tăng. Điều này là do trong một sự hợp nhất mạnh mẽ, thị trường sẽ từ từ di chuyển xuống thấp hơn trên một mô hình sóng rất chậm. Điều này là do hành động giá trước đó chỉ ra rằng thị trường đã không di chuyển thêm nữa trong vài ngày.

Một khi thị trường tăng cao hơn, thị trường có thể sẽ bắt đầu tăng nhanh hơn bình thường. Điều này thường chỉ ra rằng một sự hợp nhất yếu sắp bắt đầu.

Do đó, gợn sóng (XRPUSD) có thể tiếp tục hợp nhất khi giá ở trong một mô hình hợp nhất. Tuy nhiên, sự hợp nhất này cũng chỉ ra rằng thị trường đang trải qua một xu hướng khá chậm và ổn định.

Một điều mà bạn cần nhớ là giá luôn ở gần mức chính trước khi chúng tăng cao hơn hoặc giảm xuống. Khi giá di chuyển trên mức này, bạn sẽ biết rằng một xu hướng mạnh mẽ hơn sắp bắt đầu.

Một cách khác để xem xét hành động giá của gợn sóng (XRPUSD), đó là giá có thể sẽ tiếp tục hợp nhất trước khi nó thực hiện một động thái tăng giá khác. Điều này có nghĩa là bạn có thể sẽ thấy một số loại hợp nhất tại một số điểm trong vài ngày tới.

Giá có thể sẽ tăng hoặc giảm hơn một chút so với bình thường trong vài ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo. Tuy nhiên, giá có thể sẽ tăng cao hơn và tiến gần đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự lớn tiếp theo.

Mặc dù giá gợn sóng (XRPUSD) có thể sẽ tiếp tục hợp nhất trước khi họ thực hiện một động thái tăng giá khác, điều này không có nghĩa là động thái tiếp theo sẽ yếu. Khi thị trường tiếp tục củng cố, sẽ có một sự thay đổi lớn đối với sự tăng giá đối với thị trường và mức hỗ trợ.

Mức hỗ trợ sẽ được tạo khi giá di chuyển lên trên mức này. Điều này là do khi giá đang tăng lên, thị trường có xu hướng di chuyển qua một số mức hỗ trợ và kháng cự lớn.

Các mức này sẽ bắt đầu hình thành khi giá tăng cao hơn và tiến gần hơn đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự lớn tiếp theo. Các mức hỗ trợ và kháng cự này có khả năng hình thành khi giá đang tăng lên.